Bãi bỏ 6 nghị định trong lĩnh vực ngân hàng

Tin Tức
(HNM) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Nghị định 42/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2018, khi đó các nghị định sau sẽ hết hiệu lực: Nghị định 14-CP ngày 2-3-1993 ban hành Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông – lâm – ngư – diêm nghiệp và kinh tế nông thôn; Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13-8-2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân; Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26-5-2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13-8-2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân; Nghị định 22/2006/NĐ-CP ngày 28-2-2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại; Nghị định 05/2010/NĐ-CP ngày 18-1-2010 quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng.
Kỳ Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *