Bảo vệ người sử dụng dịch vụ tài chính ở Việt Nam

Tin Tức

Một hệ thống thông tin tín dụng tốt cần phải đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình thu thập và chia sẻ thông tin giữa các bên sử dụng dịch vụ.

Hội thảo “Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính” do IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 26/4/2017 đưa ra những thông lệ tốt nhất về bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính.

Theo các chuyên gia, một hệ thống thông tin tín dụng tốt cần phải đảm bảo được sự an toàn và hiệu quả, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong quá trình thu thập và chia sẻ thông tin giữa các bên sử dụng dịch vụ.Đồng thời, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, các cấu phần chính của một hệ thống báo cáo tín dụng hướng tới bảo vệ người tiêu dùng.

Hội thảo này nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, nâng cao mức độ tín nhiệm và tin cậy của khách hàng đối với hệ thống tài chính quốc gia. Điều này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của ngành Ngân hàng Việt Nam và đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính một cách có trách nhiệm, từ đó mở rộng tiếp cận tài chính cho các cá nhân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Hơn 100 đại diện của các ngân hàng thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các cơ quan chức năng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ người tiêu dùng trong đảm bảo sự ổn định của ngành tài chính và mở rộng tiếp cận tới nhiều khách hàng hơn. Hội thảo cũng cập nhật thông tin về việc các nhà hoạch định chính sách và các ngân hàng đang tìm cách khắc phục những rủi ro mới đối với người tiêu dùng, bao gồm những thách thức trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính thông qua các kênh số.

Bùi Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *