Chuyển quyền sở hữu tài khoản chứng khoán VPB

Tin Tức

Ngày 27-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB) cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 1011/UBCK-PTTT ngày 7-2-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1 Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng Đỗ Thị Mai

47.549.265

2 Bùi Bích Hạnh

2.450.735

3 Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên Trần Thị Hương

23.199.527

4 Đặng Thị Thanh Tâm

26.746.419

Tổng

99.945.946

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 26-3-2018.

Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, bao gồm: Môi giới chứng khoán, Dịch vụ tài chính, Dịch vụ ngân hàng đầu tư, Tư vấn tài chính và Phân tích.

Cụ thể, VPBS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn, nợ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *