Lãi suất huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TPBank mới nhất

Tin Tức

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) áp dụng mức lãi suất cạnh tranh lên tới 7,5%/năm cho sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, hiện nay TPBank cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm tiết kiệm như tiết kiệm thường lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm điện tử, tiết kiệm gửi góp….

Trong đó, với các tài khoản tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất tại TPBank hiện đang áp dụng là 0,6%/năm cho khoản gửi không kỳ hạn, 1%/năm cho các kỳ hạn ngắn 1-2-3 tuần.

Từ 1-2-3 tháng, lãi suất tiết kiệm của TPBank lần lượt ở mức 5,0 – 5,1 – 5,2%/năm.

Gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại TPBank kỳ hạn từ 6-9 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 5,8 – 6,3%/năm.

Trong khi đó với kỳ hạn 12 tháng, theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất này, khách hàng TPBank có cơ hội hưởng lãi suất từ 6,8 – 7,5%/năm, trong đó, lãi suất 7,5%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tái tục có số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên và cam kết không rút trước hạn.

Đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm online tại TPBank, lãi suất các kỳ hạn tương ứng cao hơn mức trên 0,05%/năm.

Đối với các sản phẩm Livebank, TPBank áp dụng mức lãi cao nhất là 7,5%/năm cho kỳ hạn 36 tháng; 6,9%/năm cho 12 tháng và 5,9%/năm cho 6 tháng.

Minh Châu (Tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *