Ông Đinh La Thăng có chỉ đạo góp vốn vào OceanBank

Tin Tức

Ông Đinh La Thăng thừa nhận việc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) là đầu tư ra ngoài công ty mẹ. Song ông cho rằng những nghị quyết do ông ký hoặc ủy quyền ký đều tuân thủ quy định pháp luật hiện hà

“Thực tế Tập đoàn đã thực hiện theo đúng quy định đó. Ba tháng sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng, Tổng giám đốc PVN mới quyết định chuyển tiền vào OceanBank. Các quyết định chuyển tiền đều ghi được sự đồng ý của Thủ tướng”, ông Thăng khẳng định.

Liên quan đến việc góp vốn lần thứ ba, ông Thăng cho biết đã ủy quyền cho bị cáo Nguyễn Xuân Thắng điều hành khi ông đi công tác gần 10 ngày. Trong thời gian này, ông Thắng đã ký nghị quyết chấp thuận PVN góp vốn bổ sung 100 tỷ đồng vào OceanBank, duy trì tỉ lệ góp vốn 20%. Nhưng ông cũng thừa nhận một thời gian sau có biết việc góp thêm 100 tỷ đồng nói trên và PVN duy trì tỷ lệ góp vốn 20% vào Oceanbank.

Ông Thăng cho biết, việc mua cổ phần, góp vốn hay thoái vốn của PVN tại OceanBank đều phải được sự đồng ý của Thủ tướng nhưng thời điểm đó chưa có hướng dẫn của Chính phủ… Vì vậy việc PVN vẫn giữ 20% vốn điều lệ tại OceanBank là theo chủ trương góp vốn từ năm 2010.

A.H

nh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *