Tín dụng tăng trưởng toàn nền kinh tế chậm lại

Tin Tức

Tính đến hết quý I/2018, tín dụng ước tăng khoảng 3,5% với cuối năm 2017, thấp hơn mức tăng cùng kỳ 2017 là 4,3%.

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế – tài chính quý I/2018 và dự báo cả năm 2018.
Vốn huy động tăng tốt, tín dụng tăng trưởng chậm lại
NFSC cho biết, vốn huy động tăng trưởng tích cực hơn cùng kỳ năm 2017. Theo đó, vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 3% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 2,6%). Trong đó, huy động VND tăng 3,7%, huy động ngoại tệ giảm 3,1%. Tỷ trọng vốn huy động ngoại tệ trong tổng nguồn vốn huy động là 9,2% (cuối 2017 là 9,7%).
Trong khi đó, tín dụng lại tăng chậm hơn cùng kỳ năm 2017. Tính đến hết quý I/2018, tín dụng ước tăng khoảng 3,5% với cuối năm 2017 (cùng kỳ 2017 tăng 4,3%). Tín dụng VND ước tăng 3,3%, chiếm 91,9% tổng tín dụng trong khi tín dụng ngoại tệ tăng 5,4%, chiếm 8,1% tổng tín dụng (cuối năm 2017 là 7,9%).
Tín dụng trung, dài hạn có dấu hiệu tăng trở lại trong các tháng đầu năm 2018. Kết thúc quý I/2018, tín dụng trung và dài hạn tăng 4,3% trong khi tín dụng ngắn hạn tăng 2,6%. Tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn khoảng 53,2% (cuối năm 2017 là 52,8%).
Trong khi đó, lãi suất huy động vốn từ dân cư và doanh nghiệp tương đối ổn định. Cụ thể, lãi suất huy động VND kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,5% – 7,5%; lãi suất bình quân huy động kỳ hạn 12 tháng là 6,81%, tăng 0,02% so với cuối năm 2017.
Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8- 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3% – 11%/năm đối với trung và dài hạn.
Lãi suất liên ngân hàng giảm xuống mức thấp. Cuối quý I/2018, lãi suất qua đêm bình quân ở mức 0,83% (giảm 0,47 điểm % so với cuối năm 2017), lãi suất 1 tuần ở mức 0,98%, lãi suất 1 tháng ở mức 1,73% (giảm 0,9% và 1,2% so với cuối năm 2017).
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định một phần do NHNN tăng mua ngoại tệ và giải ngân vốn TPCP chậm. Đến cuối quý I/2018, tỷ lệ tín dụng so với vốn huy động (LDR) ở mức 88,2% (cuối năm 2017 là 87,8%)
Tỷ giá vẫn ổn định
Theo đánh giá của NFSC, hiện tỷ giá USD/VND ổn định và tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung ngoại tệ dồi dào.
Tính đến ngày 29/3/2018, tỷ giá trung tâm ở mức 22.463 VND đổi 1 USD, tăng 0,21% so với cuối năm 2017. Trong khi đó, tỷ giá NHTM tăng khoảng 0,25%, tỷ giá thị trường tự do tăng khoảng 0,4% so với đầu năm 2018.
Cán cân thanh toán quốc tế năm 2017 thặng dư cao nhất trong 5 năm gần đây, chủ yếu nhờ cán cân vốn tăng đột biến (tăng 85%) do vốn đầu từ gián tiếp nước ngoài tăng mạnh.
Trong quý I/2018, dự báo cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư ở mức cao nhờ cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu. Tuy nhiên NFSC cũng cho rằng, cả năm 2018, cán cân thương mại có thể bị tác động bất lợi do lo ngại về xung đột thương mại Mỹ Trung và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

TRẦN THÚY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *